Karate klub Prevalje
Karate klub Prevalje
Karate klub Prevalje

Karate klub Prevalje

Karate klub Traditional karate do Prevalje

Klubska navodila

Mesečna članarina:

Otroci, odrasli
10 €
JKA izkaznica
10 €

Družinski popust 50%

Posamezni treningi niso na voljo, razen za starejše člane v dogovoru z trenerjem. Tečajnina začetniškega tečaja oz. vpisnina v klub se določa glede na trajanje tečaja. Tečaj traja približno 3 mesece. Na koncu tečaja je izpit za prvo stopnjo pasu.

Izpitne takse:

STOPNJA CENA KJE
9. kyu beli pas 7 € ( izpit + reg. stopnje ) v klubu
8. kyu rumeni pas 9 € ( izpit + reg. stopnje ) v klubu
7. kyu oranžni pas 11 € ( izpit + reg. stopnje ) v klubu
6. kyu zeleni pas 13 € ( izpit + reg. stopnje ) v klubu
5. vijolični pas 15 € ( izpit + reg. stopnje ) v klubu
4. modri pas 17 € ( izpit + reg. stopnje ) v klubu
3. I. rjavi pas 19 € ( izpit + reg. stopnje ) v klubu
2. II. rjavi pas 21 € ( izpit + reg. stopnje ) v klubu
1. III. rjavi pas 25 € ( izpit + reg. stopnje ) JKA
1. dan črni pas 125 € ( izpit + reg. stopnje ) JKA
POMEN BARVE PASOV:

Beli pas – predstavlja praznino zavesti pri začetnikih. V tej fazi ni prisotno še nobeno znanje. Bela barva oznanja na vzhodu smrt ter označuje ritualno smrt tistega, ki je zapustil dotedanji način življenja in se je odločil za pot karateista.

Rumeni pas – simbolizira barvo zlata in asociira na razcvet znanja, ki je predvsem tehnične, materialne in zemeljske narave.

Oranžni pas – označuje barvo sonca, tako kot svetloba sonca razsvetljuje dan, postanejo principi karateja dominantni v vsakdanjem življenju in karateistu kažejo pot.

Zeleni pas – predstavlja barvo listja. V tej fazi se karateist vrača k samemu sebi. Ni več zasužnjen z materialnostjo in zunanjim svetom, temveč se obrača k duhovnem.

Modri pas – označuje prostrano morje. Obzorje uma in zavesti je tako široko kot nepregledno morje. Njegovo znanje se lahko izrazi v različnih oblikah.

Rjavi pas – predstavlja mešanico vseh dotedanjih barv ter združuje vsa pridobljena spoznanja.

Črni pas – na vzhodu označuje življenje, asociira na tok sprememb, kot so rojevanje in smrt, dan in noč… Predstavlja katarzo oz. očiščenje in kvalitativno preobrazbo.

Škrlatni oz. rdeči pas ( 9.-10. DAN ) – predstavlja akademika karateja. Tako kot se takšni pasovi redko podeljujejo, je tudi škrlatna barva redka v naravi. To je barva ognja, ki žari in bakle, ki kaže, da so pripadniki te stopnje poglavarji in vodje, nosilci luči in dovršeni ideali, ki so nedotakljivi kot ogenj.

PRAVILA OBNAŠANJA

Trening karateja se izvaja na tradicionalni japonski način in vsi karateisti morajo upoštevati določena pravila obnašanja.

NAVODILA SPLOŠNO

Pri vpisu v klub se predloži pristopna izjava z osnovnimi osebnimi podatki in plača vpisnina oz. tečajnina. Tečaj poteka od 18 do 24 ur in zajema osnove tradicionalnega karateja. Ob koncu tečaja se opravlja izpit za prvo stopnjo pasu. Zatem si pridobi vsak posamezni član JKA izkaznico, ki služi tudi kot klubska izkaznica.

Ponovna vpisnina sledi po prostovoljnem izstopu iz kluba ali zaradi izbrisa iz evidence zaradi daljše neaktivnosti. Zaradi hujše kršitve klubskih pravil ponovni vpis v klub ni možen!

Manj kot 50% prisotnosti na treningu lahko imajo samo tisti člani, ki imajo tehten razlog za odsotnost npr. šola, večizmenska služba, bolezen, vendar samo z dogovorom z inštruktorjem.

Vsaka daljša odsotnost se mora javiti in opravičiti, kar velja kasneje za uveljavljanje manjše članarine.

Vsi, ki imajo redno poravnano članarino in dobro prisotnost na treningu, imajo določene ugodnosti na področju tekmovanj, seminarjev, izpitov, poletnih šol…

Družine ali posamezniki, ki imajo velike finančne težave (brezposelnost… ) so lahko oproščeni plačila članarine z odobritvijo vodstva kluba.

Inštruktorji in asistenti so prav tako oproščeni članarine po odobritvi vodstva kluba.

Vstop v dojo v obutvi ni dovoljen.

Obleka za karate (»do gi«) mora biti vedno čista in brez večjih gub na začetku treninga, zato je vedno potrebno pravilno zložiti obleko. Vse poškodbe obleke je potrebno takoj popraviti.

Pri vstopu v dojo in prav tako pri izstopu se je potrebno prikloniti. Na ta način se pokaže spoštovanje veščine in drugih karateistov. To ima podoben pomen, kot stisk roke v navadnem življenju ali kot vojaški pozdrav v vojski.
Ko vstopi trener ( ali gostujoči trener) v dojo, se morajo karateisti zravnati in prikloniti.

Očala, kontaktne leče in slušne aparate lahko karateisti uporabljajo na treningih samo na lastno odgovornost.
Če samo opazujete trening, izvajanje izpitov ali tekmovanje, morate sedeti mirno, ne smete se pogovarjati, jesti, brati ali se sprehajati. Od karateistov se zahteva, da so na treningu ves čas izvajanja treninga. Če mora kdo iz opravičenih razlogov predčasno zapustiti trening, mora za to dobiti predčasno dovoljenje trenerja. Zaradi varnosti je potrebno pred vstopom v dojo sneti ves nakit (ogrlice, verižice, prstane in uhane). Prav tako je potrebno redno obrezovati nohte na prstih rok in nog.

ZAČETNI POZDRAV

Na začetku treninga se vsi karateisti poravnajo v vrsto nasproti prednjega dela dojo-ja (Shomen) glede na doseženo stopnjo (kyu – dan) od desne proti levi. V vsaki stopnji posebej se je potrebno prav tako poravnati z desne proti levi glede na starost.

Sredina vrste mora biti za trenerjem in pred srednjim delom srednjega dela dojo-ja. Karateisti morajo biti v vrsti z ramo ob rami.

Po poravnanju vrste se karateisti istočasno spustijo na kolena (seiza). Po kratki meditaciji (mokusu) za umirjenje duha, se priklonijo naprej (shomen ni rei) in nato še trenerju (sensei ni rei).
Najprej vstane trener, potem pa vsi ostali (kirits).

Na nekaterih treningih se lahko na zahtevo trenerja izvede začetni pozdrav samo s poravnanjem vrste in priklonom brez spuščanja na kolena. Temu se pravi neformalni začetni pozdrav.

MED TRENINGOM

Med treningom se karateisti ne smejo pogovarjati. Velja pravilo čim manj vprašanj, da se ne prekinja potek treninga.

Če je potrebno popraviti obleko ali pas, se mora karateist predhodno obrniti od prednjega dela telovadnice. Zaželeno je, da se to dela samo med prekinitvami treninga.

Zelo nespoštljivo je zehati, naslanjati se na stene, stati s prekrižanimi rokami ali pa kazati dolgočasje in naveličanost z gledanjem na uro ali skozi okno, ker to povzroča vznemirjenje tudi drugih karateistov. Zelo pomemben del treninga je tudi vzdrževanje visoke stopnje koncentracije med treningom ne glede na okoliščine, kar je zelo uporabno tudi v normalnem življenju.

Če zamudiš trening, zavzemi seiza položaj v zadnjem delu telovadnice in počakaj na znak trenerja, da ti dovoli, da se pridružiš skupini. Če moraš iz opravičenih razlogov predčasno zapustiti trening, moraš o tem vnaprej obvestiti trenerja.

Če med treningom zboliš ali se poškoduješ, moraš takoj o tem obvestiti trenerja, da se lahko takoj izvedejo potrebni ukrepi.

ZAKLJUČNI POZDRAV

Na koncu treninga se karateisti spet poravnajo v vrsto, kot na začetku treninga, se spustijo v seiza položaj in po kratki meditaciji na glas recitirajo »dojo kun« (tradicionalni kodeks shotokan karateja):  ( v uvajanju )

 
 

1. Jinkaku kansei ni tsutomuru koto. Karate oblikuje in krepi značaj – izpopolnjuj si značaj

1. Makoto no michi o mamoru koto. Karate vodi pot v iskrenost – spoštuj izročilo

1. Doryoku no seishin o yashinau koto. Karate razvija stabilen duh – prizadevaj si po svojih najboljših močeh

1. Reigi o omonzuru koto. Karate uči spoštovanja – spoštuj sebe in druge

1. Kekki no yuu o imashimuru koto. Karate razvija samokontrolo – izogibaj se nasilja

Spet se izvaja priklon naprej, priklon trenerju. Trener vstane prvi in nato pa vsi ostali. Velja za vljudno, ni pa obvezno, če se prikloniš proti čelnemu delu telovadnice, preden stopiš iz vrste.

IZPITI ZA PASOVE

JKA karate ima 9 KYU - šolskih in 10 DAN - mojstrskih stopenj. Za vsako stopnjo je potrebno osvojiti določen nivo znanja in izkušenj ter to prikazati na izpitu. Prijava na izpit je možna le z JKA izkaznico ter privolitvijo inštruktorja, da je karateist sposoben opravljati izpit (ne velja pri začetnikih).

Izpiti so veljavni samo pri registriranih članih izpitnih komisij z ustreznimi DAN stopnjami.

Upošteva se pravilnik podeljevanja pasov Zveze klubov JKA Slovenije!

Red in disciplina

V GARDEROBAH

- zloži svoje stvari in obleko na enem mestu;
- v garderobah se obleci v kimono in zaveži pas;
- za stvari odgovarjaš sam, lahko jih zložiš v torbo in jih prineseš v vadbeni prostor;
- nikoli ne puščaj v garderobi dragocenejših predmetov;
- v garderobi je popolna tišina brez razgrajanja, loputanja z vrati, pretepanja…;
- vedno ugašaj luči za sabo v garderobi, WC-ju, telovadnici; smeti meči v koš.

V TELOVADNICI

- ob vstopu v telovadnico ( DOJO ) se vedno prikloni, s tem pokažeš spoštovanje do prostora učenja in učiteljev ter ostalih, ki so že v telovadnici; enak postopek velja ob koncu, ko zapustiš telovadnico;
- osebne stvari odložiš ob steno telovadnice;
- vstop v telovadnico je dovoljen samo z bosimi stopali, le v primeru bolezni so dovoljeni čisti copati z dovoljenjem trenerja;
- vstop v telovadnico je dovoljen 5 min pred treningom, če je možno;
- pred treningom se vedno rahlo ogrevaj in psihično pripravljaj;
- ogled treninga ni možen razen, če ogled treninga dovoli glavni trener;
- na trening se ne zamuja, če se to zgodi je to največ 15 minut, drugače pa lahko trening samo gledaš.

NA TRENINGU

- trening se ne sme začeti brez prisotnosti trenerja, inštruktorja oz. asistenta, pomočnika katerega pooblasti glavni trener kluba;
- med treningom vlada popolna disciplina ( brez govorjenja, oviranja… );
- pazljiv moraš biti na samokontrolo in samodisciplino;
- vedno si oblečen v kimono in si bos brez ure, zapestnice, verižic, uhanov. Pod kimonom ne smeš nositi majice ( razen ženske ). Vedno moraš imeti postrižene nohte, če nimaš kimone lahko oblečeš ohlapno trenirko;
- strogo prepovedan je žvečilni gumi ali bomboni;
- kadar vadi celotna skupina , vadba posameznega člana ni dovoljena brez dovoljenja trenerja;
- če pride med treningom do poškodbe ali moraš nujno na WC, počakaš do konca izvajanja tehnike in zatem opozoriš trenerja;
- vedno, ko izvajaš karate tehniko bodi pazljiv, da ne poškoduješ soseda.

NA IZPITIH

- na izpit se ne prijavljaj, če ti to ni dovolil glavni trener;
- pravočasna prijava na izpit ( klub poda izpitne roke-datum, ura );
- pred izpitom se javiš trenerju in plačaš izpitno takso;
- ko čakaš na izpit se ogrevaj na prostoru, ki je določen in se psihično pripravljaj;
- na izpitu velja POPOLNA TIŠINA!;
- ob razglasitvi vedno stopi en korak naprej iz vrste, se prikloni in spoštuj svoje ocene;

TEKMOVANJA IN SEMINARJI

TEKMOVANJA

- klubska prvenstva in medklubski turnirji;
- državna prvenstva JKA;
- turnirji in prvenstva ostalih klubov in zvez;
- mednarodni turnirji, prvenstva in pokali;
- evropska prvenstva JKA in svetovna prvenstva JKA.

STAROSTNE KATEGORIJE

najmlajši/najmlajše

do 7 let

malčki/malčice

do 8, 9 let

mlajši dečki/deklice

10 in 11 let

starejši dečki/deklice

12 in 13 let

kadeti/kadetinje

14 in 15 let

mladinci/mladinke

16, 17 in 18 let

člani/članice

19 do 39 let

veterani/veteranke

40 in več

SEMINARJI

- klubski seminarji;
- klubske letne in zimske šole;
- zvezni seminarji JKA;
- poletne in zimske šole JKA;
- mednarodni seminarji največjih svetovnih mojstrov v tujini;
- mednarodne poletne šole, kampi;
- seminarji in šole na karate inštitutih in akademijah.

Karate seminarji so lahko izpopolnjevalni, terenski, trenerski - inštruktorski in sodniški!

TEKMOVALEC

- je tisti član kluba, ki razvija tehniko na nivoju tekmovanja in ima zadostno znanje;
- s svojim delom in disciplino je vzgled v klubu;
- mora redno trenirati v klubu in doma;
- je pripravljen pomagati klubu in zvezi;
- ne dela težav med prevozom na tekmovanja;
- na tekmovanjih spoštuje navodila trenerja in vodje ekipe;
- pozorno spremlja tekmovanje;
- njegov nastop na tekmovanju nagrada za uspešno treniranje in delo zato mora dati od sebe vso svoje znanje in energijo;
- vedno počaka do konca tekmovanja;
- ob podelitvi mora vedno biti oblečen v kimono in se obnaša spoštovano;
- če krši katero od prej navedenih točk, ne more biti tekmovalec ali pa izgubi status tekmovalca.

Kriteriji za izbor najboljšega športnika/ce Karate kluba Prevalje

- Rezultati državnega prvenstva;
- Rezultati mednarodnih prvenstev in turnirjev;
- Rezultati klubskih in medklubskih turnirjev po Sloveniji;
- Napredovanje KYU/DAN;
- Prisotnost ter disciplina na treningu čez celo leto;
- Ostalo po mnenju trenerjev.

IZSTOP IZ KLUBA

PROSTOVOLJNI

- osebna ali pismena zahteva s pojasnilom
- prestop v drugi klub

S ČRTANJEM

- zaradi neaktivnosti na treningih brez opravičila;
- zaradi neplačanih obveznosti.

Z IZKLJUČITVIJO

- če grobo krši pravila kluba ( red in disciplina );
- če zavestno škodi ugledu kluba in karate DOJU;
- zaradi neprimernega obnašanja in uporabe karateja na ulici.


RAZLIKA MED TRADICIONALNIM IN ŠPORTNIM KARATE-JEM

Tradicionalni karate je umetnost samoobrambe, kjer se koristi svoje telo v obliki udarcev, blokad, brc in fint. Evolucija karateja sega v stoletja pred našim štetjem, ko se je prvotna oblika karateja prenesla iz Kitajske na japonski otok Okinawa, kjer se je razvila veščina TO-DE. Veščina TO-DE se pojavi v času , ko je okinavska vlada prepovedala ljudstvu nošenje orožja. Tako se je veščina TO-DE začela mešati s filozofijo japonskih borilnih veščin in kot rezultat je nastal Tradicionalni karate. To se je zgodilo okoli leta 1600, ko so se v tehničnih principih in filozofiji zedinile mnoge japonske borilne veščine ( BUDO ). Znotraj Tradicionalnega karateja je nastalo mnogo stilov in šol ( šolskih sistemov ).

Tradicionalni karate je originalni karate, ki se je razvil iz japonskih borilnih veščin in temelji na principu KONČNEGA UDARCA. Končni udarec pomeni uničiti nasprotnikov napad oz. nasprotnika. Končni udarec koristi vso telesno in mentalno moč osredotočeno v določeno ciljno točko. Zato so tekme Tradicionalnega karateja samo do ene točke ( IPPON ). Borba traja 2 minuti zato napak, nepravilnih akcij, zanemarjenih tehnik, trenutnih fizičnih in psihičnih slabosti ni mogoče več popraviti, kar pomeni poraz, v zgodovini pa smrt.

Ker nasprotnikova fizična komponenta nima pomena, v Tradicionalnem karateju ni težnostnih kategorij. Borbe so samo v absolutni kategoriji, kajti samoobrambni principi so takšni, da moramo biti pripravljeni na obrambo ne glede na moč ali velikost nasprotnika. Glavna naloga tekmovanj v Tradicionalnem karateju je, da vsak posameznik-tekmovalec dobiva spoznanja in kažipot za njegov nadaljnji razvoj ( trening v cilju izboljšave karate tehnike, psihofizičnih sposobnosti, čustvene stabilnosti, duševne discipline… ).

Tradicionalni karate zajema tri komponente; psihično, fizično in duševno. Če karate veščina začne težiti samo k športnim rezultatom in je ne zanima nič drugega potem izgubi vso svojo duhovno DO komponento.

Vse nove oblike karateja so se razvile iz Tradicionalnega karateja. Športni karate temelji na aspektu večtočkovne igre, uporablja tehniko v lažji oz. površnejši ter splošni obliki. Točkujejo se hitri, zaprti, kratki, mehki udarci in ni zahtevan končni udarec. Tehnike ne koristijo celotne moči telesa ter se izvajajo v visokem stavu. Ker nimajo principa končnega udarca, tekmovanja temeljijo na mnogokratnem točkovnem sistemu. Borbe se odvijajo do treh točk ali do šestih poltočk. Športni karate ima sedem težnostnih kategorij.

Športni karate je izpostavljen nenehnim spremembam, kar pa je v nasprotju s Tradicionalnim karatejem, ki ohranja svojo prvotno obliko že skozi cela stoletja!

Karate ima možnost nastopa tudi na Olimpijskih igrah ampak le takrat, ko bosta združeni obe obliki karateja-športna in tradicionalna. Vendar to ne bo nikoli mogoče saj sta povsem drugačni borilni veščini! Zaenkrat imata obe obliki svoja evropska in svetovna prvenstva.

Vsi največji živeči mojstri so ostali zvesti Tradicionalnemu karateju. Svetovno zvezo Tradicionalnega karateja vodita sensei Hidetaka Nishiyama 10.DAN ter Hiroshi Shirai 9.DAN, medtem ko vodi svetovno športno karate zvezo g. J.Delcourt oz. ljudje, ki so nekarateisti!

NIJU KUN

1. Karate ni samo trening v telovadnici.
2. Ne pozabite, da se Karate začne in konča s priklonom.
3. V Karateju nikoli ne napademo prvi.
4. Kdor prakticira Karate mora slediti poti resnice.
5. Prvo moraš spoznati sebe, nato lahko spoznaš druge.
6. Duhovni razvoj je najpomembnejši; tehnične spretnosti vodijo k cilju.
7. Osvoboditi moraš duh.
8. Nesreče se pripetijo zaradi lenobe.
9. Karate je življenjski trening.
10. Vključi Karate v vse kar delaš.
11. Karate je kot vroča voda, če je ne grejemo se bo ohladila.
12. Ne razmišljaj kako bi zmagal. Razmišljaj kako ne boš izgubil.
13. Zmaga je odvisna od tvoje sposobnosti ločiti ranljive točke od neranljivih.
14. V gibanju sledi nasprotniku.
15. Predstavljaj si nasprotnikove roke in noge kot ostre meče.
16. Ko odideš od doma razmišljaj, da te na poti čaka milijon nasprotnikov.
17. Pripravljalni položaj za začetnike in naravni položaj za napredne učence.
18. Kata je ena stvar. Realna borba je nekaj drugega.
19. Ne pozabi 1-moč in šibkost, 2-ekspanzija in kontrakcija telesa, 3-počasna in hitra tehnika.
20. Ves čas razmišljaj.

Prevalje 10.12.2010