Karate klub Prevalje
Karate klub Prevalje
Karate klub Prevalje

Karate klub Prevalje

Karate klub Traditional karate do Prevalje


15.julij 2020 - 18. Julij 2020

15. - 18.: JKA Gasshuku Budimpešta, Madžarska

15. - 18.: JKA Gasshuku Budimpešta, Madžarska.