Karate klub Prevalje
Karate klub Prevalje
Karate klub Prevalje

Karate klub Prevalje

Karate klub Traditional karate do Prevalje


23.oktober 2020 - 25. Oktober 2020

23.- 25. Svetovno prvenstvo JKA karateja - Gunma, Japonska

23.- 25. Svetovno prvenstvo JKA karateja - Gunma, Japonska.