Karate klub Prevalje
Karate klub Prevalje
Karate klub Prevalje

Karate klub Prevalje

Karate klub Traditional karate do Prevalje


25.oktober 2024 - 27. Oktober 2024

Svetovno prvenstvo JKA karateja – Takasaki, Gunma, Japonska

Svetovno prvenstvo JKA karateja – Takasaki, Gunma, Japonska.