Karate klub Prevalje
Karate klub Prevalje
Karate klub Prevalje

Karate klub Prevalje

Karate klub Traditional karate do Prevalje


12.maj 2023 - 14. Maj 2023

Gasshuku 2023 (Keisuke Nemoto, Inokoshi Yusuke Celje

Gasshuku 2023 (Keisuke Nemoto, Inokoshi Yusuke Celje.